Delft Tabakshistorisch Museum

Onderstaande boeken heb ik dubbel ik bied ik aan. Ieder die daar belangstelling voor heeft. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze zullen, naar gelang het gewicht en formaat, tussen de 3 of 7 euro bedragen voor binnen Nederland Bestellingen graag opgeven via het contactformulier. Ophalen mag natuurlijk ook. 

   SCHRIJVER

TITEL

UITGEVER

PRIJS

Anoniem

De wet op de accijns van tabaksfabrikaten

Amsterdam, B.A.T. 1966

€ 3,--

Anoniem

ROKEN. Welbeschouwd

Den Haag, Stivoro, 1984.

€ 2,50

Anoniem

Jaarboek 1988

Den Haag, N.S.O., 1988.

€ 3,--

Anoniem

Leesboek voor tabaksdetaillisten

Eindhoven,STI, 1980.

€ 3,--

Anoniem

Nicotiana. Procedures for experimentaluse

U.S. dep. of agriculture 1979

€ 5,--

Anoniem

In grote trekken. Het verhaal van de sigaret.

Den Haag. SSI. 1985.

€ 4,--

Anoniem

Niemeyer Nieuws. Jubileumnummer 150 jaar 1969

Groningen, 1969

€ 5,--

Balen. Mr. W.J. e.a.

Lof der tabak

Eindhoven, Mignot & de Block, 1958.

€ 3,--

Boomen, A.H.E.M. van den

De vraagstukken die zich bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt voor de tabakverwerkende industrie der euromartktlanden voordoen. Proefschrift

Eindhoven, 1967.

 € 6,--

Brean, H.

Laat dat roken!

Amsterdam, Scheltens & Giltay.

€ 4,--

Brongers, G.A.

Pijpen en tabak.

Bussum, v. Dishoeck, 1964.

€ 2,50

Bulthuis, Peter

Een Weduwe in Koffie, Thee en Tabak. Uit de 200-jarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf, De Erven de Wed. J. van Nelle N.V. 1782-1982

Rotterdam, 1982.

€ 4,--

Bulthuis, Peter

500 jaar Tabakscultuur. De rijke geschiedenis van het roken

BZZTöH, 1922

€ 7,--

Chevalier, Auguste en F. Emmanuel

Le Tabac.

Paris, Presses Universitaires de France, 1942

€ 3,--

Deschodt, Eric en Philippe Morane

.

de Sigaar. 

Keulen, Könemann, 1998.

€ 30,--

Engelen, Jos P.A.M

Onderzoek naar de Kleipijpenindustrie in Maastricht

Pijpelogische Kring Nederland, 2003

€ 8,--

Frank,  H.

Pruimtabak.

Amsterdam, Rodopi, 1983

€ 3,--

Frank, J.A. en G.A. Brongers

Pijpenbrevier. Voor allen die de kunst van het roken beminnen

Rotterdam, Ad. Donker, 1973

€ 4,--

Fisher, Suzanne

1902 – 2002. Celebrating Our First 100 Years. Our Company, Our Brands and Our People. British American Tobacco

Londen, 2002

€ 15,--

Gorter, H.

Tabakkers. Tweede bundel schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust

L.J. Veen's Uitg. Mij. Amsterdam

€ 5,--

Hansmann C. en L.  von

Tabak. Seit Anno Tobak

Bruckmann, München, 1961.

€ 5,--

Kimm, Tiemen H.

Van den Toeback. Roken, snuiven, mode & schoonheid

Niemeyer Tabaksmuseum, Groningen, 1988

€ 5,--

Kimm, Tiemen H.

The House of Niemeyer. Or the history of a leading firm of tobacco-manufacturers in the Netherlands

Niemeyer Tabaksmuseum Groningen, 1964

€ 6,--

Jaarsma. K.

De tabaksspeciaalzaak.

Zoetermeer, Ec. Inst. MKB 1987.

€ 3,--

Janssen, Casper

Zak Tabak of het tragische verhaal van een verstokte roker

Plataan, Zutphen, 2006

€ 5,--

Jensen, Hj.

Ziekten van de tabak in de Vorstenlanden. Proefstation voor Vorstenlandsche tabak med. no. XL

Leiden, 1921

 € 35,--

Loon, L.C. van

Pathogenese en symptoonexpressie in viruszieke tabak. Een onderzoek naar veranderingen in oplosbare eiwitten.

Laboratorium voor virologie, Landbouwhogeschool, Wageningen, 1972

€ 10,--

MAGAZINES

Grote variatie aan div. vak- en andere bladen over pijp, tabak en sigaar zoals: Pijprokersmagazine, Nieuwsblad voor pijprokers, Pipe, Mixture, Omblad, Rooksignalen, Radford's Magazin, Even uitblazen, Pipe Club, Art Enjoy, De Tabaksplant en Tabaksblad

 

Gemiddeld € 1.50

Marinus, B.

Verenigen hier is 'fransch'. Organisatie van sigarenmakers in Kampen (1894-1913)

Kampen, J.H. Kok.

€ 5,--

Maurik, J. van

Krates. Een levensbeeld

Amsterdam, van Holkema & Warendorf

€ 4,--

Meulemans, Max

Tabak.

Wageningen, Zomer & Keuning.

€ 3,--

Pletscher, H.

Tabak von A-Z

Zürich, Stäfa,1944.

€ 6.--

Resnick, J.

Sigaren. De kunst van het genietend roken.

Keulen, Könnemann, 1997.

€ 3,50

Savage, Mildred

Tabaksvallei

Den Haag, N.B.C., 1958

€ 5,--

Scheepmaker, N.

Een sigaar bestaat uit tabak.

Purmerend, La Paz, 1988.

€ 7.50

Scott, Amoret & Christopher

Tobacco and the collecteur.

London, M. Parrish, 1966

€ 5,--

Scott, Amoret & Christopher

Smoking Antiques. Shire album no. 66

London, Shire Publications Ltd.

€ 3,--

Slits, Ir. H.J.A.

De teelt van de tabak.

Departement van Landbouw en Vischerrij, 1943

€ 5,--

Smiesing, P.K. en J.P. Brinkerink

Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.

Stichting historische reeks, De Walburg Pers, 1988

€ 5,--

Ven, Ir. L.F.J.M. van der

De invloed van een stikstof- en kalibemesting op de opbrengst en de chemische samenstelling van Nederlandse sigarentabak.

Wageningen, Rijkstuinbouwconsulentschap voor de tabak, 1959.

€ 10,--

Vries, Dr. O. de

Proefstation voor Vorstenlandsche tabak Med. no. XVIII

Semarang, G.C.T. van Dorp, 1915

€ 6,--

Wester, Prof. D.H.

Rookt U? 'n actuele vraag.

AO reeks no. 503

€ 2,--