Delft Tabakshistorisch Museum

Boele 1Verpakkingen zijn het meest gespaarde verzamelobject van alle voorwerpen die in het museum opgesteld staan. Alleen al de sigaren- en sigarettenblikken en tinnetjes zijn bijzonder populair. Dezelfde afbeeldingen van de eerder besproken affiches vindt men ook op de verschillende verpakkingen terug. Bijzonder smaakvol zijn de blikken en doosjes van de Turmac. Ook de verschillende Turkse en Egyptische sigarettenmerken ademen de oosterse sfeer uit. Prachtige blikken zijn er te zien uit het begin van de vorige eeuw naast de vele blikken van sigarenfabrieken die alleen verzamelaars en de oudere sigarenrokers nog zullen kennen of zich kunnen herinneren. Het museum heeft verpakkingen van sigaretten, shag, sigaren, pruim- en pijptabak soms dubbel. Die kunnen in het museum geruild of gekocht worden.

Foto's collectie sigarettenverpakkingen